Thẻ: bán tượng đá Quan Công

da-my-nghe-huy-hung-286

Cơ sở bán tượng đá Quan Công ở Đà Nẵng

Quan Công là vị tướng thời Tam Quốc nổi tiếng với tài trí hơn người. Người người đời sau đều kính nể ông và xem ông là biểu tượng của sự dũng mãnh tinh tường. Việc thờ tượng Quan Công ở các gia đình người Hoa không phải là điều xa lạ. Vì thế, việc […]

Read More →

Call Now