Thẻ: bàn ghế đá nguyên khối

da-my-nghe-huy-hung-271

Những mẫu tượng đá 18 vị La Hán đẹp tại Nha Trang, Khánh Hòa

Thập bát La Hán là danh xưng được dùng trong các giai đoạn về các vị A-la-hán. Hình tượng 18 vị La Hán là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Phật giáo. Những hình mẫu tượng đá 18 vị La Hán đẹp có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc và Việt Nam. MẪU […]

Read More →

Call Now