Tượng Chúa

jesu

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

da-my-nghe-214

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

da-my-nghe-215

TƯỢNG THIÊN CHÚA BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TẠI NHA TRANG

Màu đá: Trắng

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

tuong-thien-chua

Tượng Thiên Chúa bằng đá cẩm thạch tại Nha Trang

Màu đá: Cam

Loại đá: Đá cẩm thạch

Kích thước: 3m x 1m5

Call Now